انتخاب صفحه

بورسیه تحصیلی DSU در سایر مناطق ایتالیا

برای دریافت بندو (اطلاعیه) بورسیه (Bando di concorso) و سایر اطلاعات در مورد چگونگی و نحوه دریافت بورسیه تحصیلی DSU، سایت بورسیه رو با توجه به استان و دانشگاه مورد نظرتون، انتخاب کنید. توجه کنید که تا کنون به غیر از منطقه لاتزیو ، هیچ استان دیگه ای بندو سال جدید رو منتشر نکرده، ولی میتونید برای آشنا شدن با مراحل ثبت نام و .. بندو سال های قبل رو دانلود کنید. در ضمن به محض انتشار بندو هر استان، فایل پی دی اف آن در کانال @linguaitaliana قرار خواهد گرفت.

⬅️ آبروتزو (کییتی، پسکارا)

➡️ ADSU di L’Aquila

http://www.adsuaq.org

➡️ ADSU di Chieti e Pescara

http://www.adsuch.gov.it

➡️ ADSU di Teramo

http://www.adsuteramo.it

⬅️ باسیلیکاتا (پوتنزا)

➡️ ARDSU della Basilicata

http://www.ardsubasilicata.it

⬅️ کالابریا (کالابریا، کاتانزارو)

➡️ Centro residenziale dell’Università degli studi della Calabria

http://www.unical.it

➡️ Fondazione Università della Magna Grecia

http://www.fondazioneumg.it

⬅️ کامپانیا (ناپل)

➡️ ADISU della Seconda Università degli Studi di Napoli

http://www.adisun.it

➡️ ADISU di Salerno

http://www.edisu.sa.it

➡️ ADISU Ateneo “Federico II”

http://www.adisufederico2.it

➡️ ADISU Suor Orsola Benincasa

http://www.adisusob.it

➡️ ADISU L’Orientale

http://www.adisulorientale.it

⬅️ امیلیا-رومانیا (بلونیا)

➡️ ER.GO – Emilia Romagna

http://www.er-go.it

⬅️ فریولی ونتزیا جولیا (تریسته، اودینه)

➡️ ARDISS Friuli

http://www.ardiss.fvg.it

⬅️ لاتزیو (رم)

➡️ LAZIODISU

http://www.laziodisu.it

⬅️ لیگوریا (جنوا)

➡️ ARSEL Liguria

http://www.arssu.liguria.it

⬅️ لمباردی (میلان، برگامو، برشا، پاویا)

➡️ Università degli studi di Bergamo

http://www.unibg.it

➡️ Unviersità degli studi di Brescia

http://www.unibs.it/didattica/diritto-allo-studio

➡️ CIDIS di Milano

http://web.consorziocidis.it

➡️ Educatt – Università Cattolica del Sacro Cuore

http://educatt.unicatt.it

➡️ IULM – ufficio per il diritto allo studio

http://www.iulm.it

➡️ EDiSU di Pavia

http://www.edisu.pv.it

⬅️ مارکه (آنکونا، اوربینو)

➡️ ERSU di Ancona

http://www.ersu-ancona.it

➡️ ERSU di Camerino

http://www.ersucam.it

➡️ ERSU di Macerata

http://www.ersumc.it

➡️ ERSU di Urbino

http://www.ersurb.it

⬅️ مولیز (کامپوباسو، ایسرنیا)

➡️ ESU del Molise

http://www.esu.molise.it

⬅️ پیمونت (تورین)

➡️ EDISU Piemonte

http://www.edisu.piemonte.it

⬅️ پولیا (باری)

➡️ ADISU Puglia

http://web.adisupuglia.it

⬅️ ساردنی (کالیاری، ساساری)

➡️ ERSU di Cagliari

http://www.ersucagliari.it

➡️ ERSU di Sassari

http://www.ersusassari.it

⬅️ سیسیل (کاتانیا، مسینا، پالرمو)

➡️ ERSU Catania

http://www.ersucatania.it

➡️ ERSU di Enna

http://www.ersuenna.it

➡️ ERSU Messina

http://www.ersu.me.it

➡️ ERSU Palermo

http://www.ersupalermo.it

⬅️ توسکانی (فلورانس)

➡️ DSU Toscana

http://www.dsu.toscana.it

⬅️ ترنتینو آلتو آدیجه (ترنتو)

➡️ Opera Universitaria di Trento

http://www.operauni.tn.it

⬅️ اومبریا (پروجا)

➡️ ADISU dell’Umbria

http://www.adisupg.gov.it

⬅️ ونتو (پادوا، ونیز، ورونا)

➡️ ESU di Padova

http://www.esu.pd.it

➡️ ESU di Venezia

http://web.esuvenezia.it

➡️ ESU di Verona

http://www.esu.vr.it

#DSU

#بورس #بورس_استانی #بورسیه #بورسیه_تحصیلی #مدارک_بورس #کمک_هزینه

تشکل ایران – ایتالیا ??

telegram.me/linguaitaliana