صفحه را انتخاب نمایید

بورسیه تحصیلی DSU در سایر مناطق ایتالیا

برای دریافت بندو (اطلاعیه) بورسیه (Bando di concorso) و سایر اطلاعات در مورد چگونگی و نحوه دریافت بورسیه تحصیلی DSU، سایت بورسیه رو با توجه به استان و دانشگاه مورد نظرتون، انتخاب کنید. توجه کنید که تا کنون به غیر از منطقه لاتزیو ، هیچ استان دیگه ای بندو سال جدید رو منتشر نکرده، ولی میتونید برای آشنا شدن با مراحل ثبت نام و .. بندو سال های قبل رو دانلود کنید. در ضمن به محض انتشار بندو هر استان، فایل پی دی اف آن در کانال @linguaitaliana قرار خواهد گرفت.

&#۱۱۰۱۳;&#۶۵۰۳۹; آبروتزو (کییتی، پسکارا)

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ADSU di L’Aquila

http://www.adsuaq.org

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ADSU di Chieti e Pescara

http://www.adsuch.gov.it

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ADSU di Teramo

http://www.adsuteramo.it

&#۱۱۰۱۳;&#۶۵۰۳۹; باسیلیکاتا (پوتنزا)

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ARDSU della Basilicata

http://www.ardsubasilicata.it

&#۱۱۰۱۳;&#۶۵۰۳۹; کالابریا (کالابریا، کاتانزارو)

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; Centro residenziale dell’Università degli studi della Calabria

http://www.unical.it

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; Fondazione Università della Magna Grecia

http://www.fondazioneumg.it

&#۱۱۰۱۳;&#۶۵۰۳۹; کامپانیا (ناپل)

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ADISU della Seconda Università degli Studi di Napoli

http://www.adisun.it

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ADISU di Salerno

http://www.edisu.sa.it

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ADISU Ateneo “Federico II”

http://www.adisufederico2.it

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ADISU Suor Orsola Benincasa

http://www.adisusob.it

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ADISU L’Orientale

http://www.adisulorientale.it

&#۱۱۰۱۳;&#۶۵۰۳۹; امیلیا-رومانیا (بلونیا)

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ER.GO – Emilia Romagna

http://www.er-go.it

&#۱۱۰۱۳;&#۶۵۰۳۹; فریولی ونتزیا جولیا (تریسته، اودینه)

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ARDISS Friuli

http://www.ardiss.fvg.it

&#۱۱۰۱۳;&#۶۵۰۳۹; لاتزیو (رم)

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; LAZIODISU

http://www.laziodisu.it

&#۱۱۰۱۳;&#۶۵۰۳۹; لیگوریا (جنوا)

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ARSEL Liguria

http://www.arssu.liguria.it

&#۱۱۰۱۳;&#۶۵۰۳۹; لمباردی (میلان، برگامو، برشا، پاویا)

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; Università degli studi di Bergamo

http://www.unibg.it

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; Unviersità degli studi di Brescia

http://www.unibs.it/didattica/diritto-allo-studio

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; CIDIS di Milano

http://web.consorziocidis.it

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; Educatt – Università Cattolica del Sacro Cuore

http://educatt.unicatt.it

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; IULM – ufficio per il diritto allo studio

http://www.iulm.it

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; EDiSU di Pavia

http://www.edisu.pv.it

&#۱۱۰۱۳;&#۶۵۰۳۹; مارکه (آنکونا، اوربینو)

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ERSU di Ancona

http://www.ersu-ancona.it

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ERSU di Camerino

http://www.ersucam.it

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ERSU di Macerata

http://www.ersumc.it

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ERSU di Urbino

http://www.ersurb.it

&#۱۱۰۱۳;&#۶۵۰۳۹; مولیز (کامپوباسو، ایسرنیا)

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ESU del Molise

http://www.esu.molise.it

&#۱۱۰۱۳;&#۶۵۰۳۹; پیمونت (تورین)

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; EDISU Piemonte

http://www.edisu.piemonte.it

&#۱۱۰۱۳;&#۶۵۰۳۹; پولیا (باری)

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ADISU Puglia

http://web.adisupuglia.it

&#۱۱۰۱۳;&#۶۵۰۳۹; ساردنی (کالیاری، ساساری)

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ERSU di Cagliari

http://www.ersucagliari.it

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ERSU di Sassari

http://www.ersusassari.it

&#۱۱۰۱۳;&#۶۵۰۳۹; سیسیل (کاتانیا، مسینا، پالرمو)

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ERSU Catania

http://www.ersucatania.it

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ERSU di Enna

http://www.ersuenna.it

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ERSU Messina

http://www.ersu.me.it

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ERSU Palermo

http://www.ersupalermo.it

&#۱۱۰۱۳;&#۶۵۰۳۹; توسکانی (فلورانس)

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; DSU Toscana

http://www.dsu.toscana.it

&#۱۱۰۱۳;&#۶۵۰۳۹; ترنتینو آلتو آدیجه (ترنتو)

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; Opera Universitaria di Trento

http://www.operauni.tn.it

&#۱۱۰۱۳;&#۶۵۰۳۹; اومبریا (پروجا)

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ADISU dell’Umbria

http://www.adisupg.gov.it

&#۱۱۰۱۳;&#۶۵۰۳۹; ونتو (پادوا، ونیز، ورونا)

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ESU di Padova

http://www.esu.pd.it

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ESU di Venezia

http://web.esuvenezia.it

&#۱۰۱۴۵;&#۶۵۰۳۹; ESU di Verona

http://www.esu.vr.it

#DSU

#بورس #بورس_استانی #بورسیه #بورسیه_تحصیلی #مدارک_بورس #کمک_هزینه

تشکل ایران – ایتالیا ??

telegram.me/linguaitaliana