0 خرید
Telegram: @ipcitaliano info@alirezadadfar.ir
جعبه سیاه ۲۴ -پایان فصل اول
بیشتر بخوانید
“Estate” di Salvatore Quasimodo
بیشتر بخوانید
Il genere dei nomi stranieri
بیشتر بخوانید
گفت و گوی متفاوت با شراره رخام
بیشتر بخوانید
Approfondimento: la concordanza dei tempi con l’indicativo
بیشتر بخوانید
آنونس گفتگو با شراره رخام
بیشتر بخوانید
جعبه سیاه ۲۲ – گفت و گو با ابوالفضل عرب
بیشتر بخوانید
از کوچه های تهران تا فایت خیابونی در تایلند
بیشتر بخوانید
I molti significati del verbo “prendere”
بیشتر بخوانید
آنونس گفتگو با ابوالفضل عرب
بیشتر بخوانید
Test di ripasso misto sui verbi 1
بیشتر بخوانید
Test di ripasso misto sui verbi 2
بیشتر بخوانید
Test di ripasso misto sui verbi 3
بیشتر بخوانید
جبعه سیاه حبیب کاشانی باز میشود
بیشتر بخوانید
جبعه سیاه حبیب کاشانی باز میشود
بیشتر بخوانید
Le interiezioni improprie
بیشتر بخوانید
آنونس گفتگو با دکتر حبیب کاشانی
بیشتر بخوانید
Esplorare il mondo in classe con le nuove tecnologie
بیشتر بخوانید
جعبه سیاه ٢٠ – گفت و گوى خاص اردشیر احمدى و رستاک
بیشتر بخوانید
گفتگو با رستاک حلاج
بیشتر بخوانید