انتخاب صفحه

۱. Barcelona ... una città ricca di architetture originali

۲. Nello zaino, io … una mappa della zona

۳. ... fratello abita in centro

۴. La Sagrada Familia è … monumento molto famoso

۵. Jorge è un tifoso del Barça e va spesso … stadio

۶. Tu … giocare a calcio?

۷. La settimana scorsa … a Madrid

۸. ... un film molto divertente

۹. I due amici … tutte le mattine per giocare a tennis

۱۰. Ho telefonato a Miguel e … ho raccontato la mia vacanza

۱۱. Non ... posso più di questo traffico

۱۲. Quando … a Parigi, saliremo sulla Tour Eiffel

۱۳. Ti … fermarti a pranzo da me?

۱۴. Antonio, … attentamente questo filmato

۱۵. L’esame … mi hai parlato sembra davvero difficile

۱۶. … Signore, che strada devo fare per andare in stazione?

۱۷. Valencia è … Granada

۱۸. ... andare al mare, ma devo lavorare

۱۹. Pronto? Ciao Marco, sì, Martina è in casa, ... passo subito

۲۰. Se … perso il treno, sarei arrivato in tempo

۲۱. Mi dispiace di non ...

۲۲. Devo andare in posta prima che …

تخفیف 20%
پوچ
دانلود رایگان پکیج اسپرسو
ایشالا دفعه بعدی!
کد تخفیف 40%
دانلود رایگان کتاب
پوچ
تخفیف 5%
شانست رو برای برنده شدن یه جایزه امتحان کن!
آدرس ایمیلت رو وارد کن و گردونه رو بچرخون!شانست رو برای برنده شدن جوایز ما امتحان کن!
در صورت برنده شدن کوپن تخفیف با شناسه تلگرام ما ipcitaliano@ تماس بگیر و روی کل دوره نوو اسپرسو تخفیف بگیر!!! از این جذاب تر؟!!