انتخاب صفحه

آزمون استرنی زبان ایتالیایی

شبیه ساز آزمون استرنی

همه ساله سفارت ایتالیا در ایران امتحان زبان ایتالیایی را برگزار میکند که پس از قبولی در این آزمون، شرکت کنندگان امکان دریافت ویزای دانشجویی و ادامه تحصیل در ایتالیا را خواهند داشت. این آزمون دارای ۱۰۰ امتیاز میباشد و  برای قبولی میبایست حداقل ۷۵ امتیاز کسب نمود. از این ۱۰۰ امتیاز، ۸۰ امتیاز مربوط به سوالات کتبی و ۲۰ امتیاز در بخش شفاهی تعیین میشود. از اینرو به اطلاع زبان آموزان عزیز میرسانم که شرکت در کلاسهای مکالمه نیز برای قبولی در این آزمون توصیه میگردد.

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify an email address.