0 خرید
Telegram: @ipcitaliano info@alirezadadfar.ir

Espresso è un corso di lingua italiana diviso in tre livelli (A1, A2 e B1) in linea con le indicazioni del Quadro Comune Europeo per le Lingue.

این کتابها سطوح A1, A2, B1 را در جدول سطح بندی زبان های اروپایی پوشش می دهند. انتشارات “Alma Edizioni” تهیه کننده ی این کتابها میباشد. مجموعه کتاب های آموزش زبان ایتالیایی Espresso منبع اصلی یادگیری زبان ایتالیایی برای شرکت در امتحان سفارت ایتالیا و اخذ ویزای تحصیلی دانشگاه های ایتالیا است. این مجموعه مورد تایید سفارت ایتالیا و دارای سه سطح میباشد. هر جلد از کتاب اسپرسو دارای ۱۰ فصل می باشد.