صفحه را انتخاب نمایید


Care lettrici e cari lettori di Intercultura blog, avete un dubbio sulla lingua italiana e volete subito una risposta? A partire da questa settimana sulla pagina Facebook di Zanichelli potrete scrivermi le vostre domande e risponderò in tempo reale. Vi aspetto giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:00.

https://www.facebook.com/zanichelliscuola/

A presto!

Prof. Anna

بزرگترین کانال تلگرام زبان ایتالیایی

به بزرگترین کانال زبان ایتالیایی بپیوندید!

عضویت بستن