صفحه را انتخاب نمایید
دوره ویدیویی آموزش ایتالیایی

دوره ویدیویی آموزش ایتالیایی

دوره ویدیویی جدید ما 🔴 دوره کامل اسپرسو (تلگرام – ویدیویی) (جدید!) {دوره ای که نمونه ویدیویی آن در کانال تلگرام @linguaitaliana موجود است) ۱- ثبت نام هر کتاب (تدریس بصورت کلاس ویدیویی در تلگرام): ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲- ثبت نام دوره کامل پنج جلدی کتاب نوو اسپرسو تا...