صفحه را انتخاب نمایید

۳۶۰

[vrview video=”/wp-content/uploads/Surf-Tahiti.mp4″ ]

 

فرم ثبت نام

ثبت نام دوره های زبان ایتالیایی

Step 1 of 3 - اطلاعات شخصی

۰%
  • حتما آدرس ایمیل معتبری را وارد کنید.
  • شماره تلفن و یا شماره تلگرام خود را جهت ارتباط با شما ارسال بفرمایید.

 

[register_form]

 

??? ??????? ????????? ??????????? ?????????? ???????? ?? ??????? ????????????
Nuovo Espresso A1????? / ?????۳۵۲۰ ???? (????) ۱۰ ????(?????)۹۰ ????????? ?????? ????????۱.۲۰۰.۰۰۰
Nuovo Espresso A2????? / ?????۳۵۲۰ ???? (????) ۱۰ ???? (?????)۹۰ ????????? ?????? ????????۱.۲۰۰.۰۰۰
Nuovo Espresso B1????? / ?????۳۵۲۰ ???? (????) ۱۰ ???? (?????)۹۰ ????????? ?????? ????????۱.۲۰۰.۰۰۰
Nuovo Espresso B2????? / ?????۳۵۲۰ ???? (????) ۱۰ ???? (?????)۹۰ ????????? ?????? ????????۱.۸۰۰.۰۰۰
Nuovo Espresso C1????? / ?????۳۵۲۰ ???? (????) ۱۰ ???? (?????)۹۰ ????????? ?????? ????????۱.۸۰۰.۰۰۰
Nuovo Espresso A1????? / ?????۱۱۲۰ ???? (????) ۱۰ ???? (?????)۹۰ ????????????۱.۵۰۰.۰۰۰
Nuovo Espresso A2????? / ?????۱۱۲۰ ???? (????) ۱۰ ???? (?????)۹۰ ????????????۱.۵۰۰.۰۰۰
Nuovo Espresso B1????? / ?????۱۱۲۰ ???? (????) ۱۰ ???? (?????)۹۰ ????????????۱.۵۰۰.۰۰۰
Nuovo Espresso B2????? / ?????۱۱۲۰ ???? (????) ۱۰ ???? (?????)۹۰ ????????????۲.۰۰۰.۰۰۰
Nuovo Espresso C1????? / ?????۱۱۲۰ ???? (????) ۱۰ ???? (?????)۹۰ ????????????۲.۰۰۰.۰۰۰
Nuovo Espresso A1????? / ??????۱-۲۰ ???? (????) ۱۰ ???? (?????)۹۰ ??????? ??? ????۶۰۰.۰۰۰
Nuovo Espresso A2????? / ??????۱-۲۰ ???? (????) ۱۰ ???? (?????)۹۰ ??????? ??? ????۶۰۰.۰۰۰
Nuovo Espresso B1????? / ??????۱-۲۰ ???? (????) ۱۰ ???? (?????)۹۰ ??????? ??? ????۶۰۰.۰۰۰
Nuovo Espresso B2????? / ??????۱-۲۰ ???? (????) ۱۰ ???? (?????)۹۰ ??????? ??? ????۱.۰۰۰.۰۰۰
Nuovo Espresso C1????? / ??????۱-۲۰ ???? (????) ۱۰ ???? (?????)۹۰ ??????? ??? ????۱.۰۰۰.۰۰۰

بزرگترین کانال تلگرام زبان ایتالیایی

به بزرگترین کانال زبان ایتالیایی بپیوندید!

عضویتبستن