صفحه را انتخاب نمایید
In giro per l’Italia: Urbino

In giro per l’Italia: Urbino

۱۲ maggio 2016 Cari lettori e care lettrici di Intercultura blog, questa settimana vi porterò in giro per l’Italia e in particolare visiteremo la città di Urbino che si trova nelle Marche, una regione nell’Italia centrale che si affaccia sul Mar Adriatico....
بزرگترین کانال تلگرام زبان ایتالیایی

به بزرگترین کانال زبان ایتالیایی بپیوندید!

عضویت بستن