انتخاب صفحه

کنسولگری ایتالیا در تهران

آدرس: جردن – خیابان فرزان شرقی – پلاک 15

تلفن: 88190160

ایمیل:

بخش کنسولی

consolare.teheran@esteri.it

بخش دانشجویی

studi.teheran@esteri.it

بخش ویزا

visti.teheran@esteri.it

 

#کنسولگری

تشکل ایران – ایتالیا ??

telegram.me/linguaitaliana