انتخاب صفحه

مقطع لیسانس در ایتالیا

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده دانشجویی در کنسولگری در مقطع لیسانس

– اصل تاییدیه تحصیلی مقطع دیپلم و پیش دانشگاهی که بایستی از طریق دفاتر پیشخوان درخواست داده شوند.

– ترجمه مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی به همراه ریز نمرات کامل چهار ساله به زبان ایتالیایی با مهر تایید وزارت امورخارجه و دادگستری و یک سری فتوکپی کامل از کلیۀ صفحات  مدارک ترجمه شده و فارسی

–  اصل و کپی یکی از انواع گواهی های زبان انگلیسی ویژه دوره های انگلیسی

IELTS (B2 LEVEL)

TOEFLE-PBT (B2 LEVEL)

TOEFLE-IBT  (B2 LEVEL)

TOLIMO (B2 LEVEL)

–  اصل و کپی گواهی زبان ایتالیایی سطح B2 ویژه دوره های ایتالیایی

– سه  قطعه عکس 4× 3 رنگی پشت نویسی شده

– یک نسخه کپی از صفحه اول گذرنامه

 

#مدارک_تحصیلی #لیسانس #کارشناسی #کنسولگری

تشکل ایران – ایتالیا

telegram.me/linguaitaliana