انتخاب صفحه

مدارک ویزای دانشجویی

مدارک ویزای دانشجویی مختص تمامی دانشجویانی که رشته انتخابی آنها شامل امتحان ورودی (Test ingresso a numero chiuso o programmato) می باشد.

⬅️ فرم پر شده و تایپ شده درخواست روادید شنگن C(با الصاق عکس + یک قطعه عکس اضافه)

⬅️ کپی اصل و یا رزرو بلیط به مقصد ایتالیا به مدت اقامت 10 تا 20 روز با توجه به تاریخ امتحان ورودی دانشگاه.

( لطفا” تاریخ امتحان ها بر روی سایت دانشگاهها چک شوند و بر اساس آن بلیط خریداری و یا رزرو شود.)

⬅️ رزرو هتل برای کل زمان اقامت

⬅️ مبلغ 60 یورو جهت صدور ویزا

⬅️ بیمه مسافرتی برای مدت زمان اقامت

 

سایر مدارک و مدارک مورد نیاز دانشجویانی که رشته انتخابی آنها شامل آزمون ورودی نمی باشد (Corsi ad accesso libero) کمافی السابق تغییری نکرده اند.

 

#ویزا #مدارک_ویزا

سوالات متداول ایتالیا

t.me/linguaitaliana