صفحه را انتخاب نمایید

سال اولی ها بدونن یه آپشنی هست بنام Bonus واسه کسایی که نمیتونن سال اول درساشون رو به حد 20 واحد برسونن میتونن طبق جدول زیر و توضیحات زیر از این آپشن برای رسوندن به حدنصاب لازم برای گرفتن بورس اقدام کنن:

سال اول ۵ واحد حساب میشه
سال دوم ۱۲ واحد حساب میشه
سال سوم به بعد ۱۵ واحد حساب میشه

پس به نفعتونه از این آپشن در سال اول استفاده نکنین هر دانشجو فقط یکبار میتونه در کل تحصیل از این آپشن کمکی استفاده کنه! اگه سال اول استفاده کنین ۵ واحد حساب میشه و دیگه واسه سال دوم هیچ بونوسی ندارین! معمولا سال سوم و در شرایط اجبار سال دوم از این آپشن استفاده میکنن!