صفحه را انتخاب نمایید

به ترتیب انجام دهید!

۱- گرفتن کد مالیاتی
۲- افتتاح دفترچه حساب + کردیت کارت + ATM کارت
۳- بلیط و سیم کارت
۴- گرفتن نامه بورس از سفارت
۵- تایید نامه بورس و قانونی کردن اون
۶- ثبت نام پرتال های دانشگاه و گرفتن شماره دانشجویی
۷- ثبت نام بورس
۸- راهنمایی امتحان زبان ایتالیایی ۳ سپتامبر و آدرس و ساعت برگزاری
۹- ثبت نام دانشگاه و ارائه مدارک به دانشگاه Sapienza
۱۰- گرفتن کارت منسا
۱۱- گرفتن کارت دانشجویی
۱۲- تکمیل فرم اجازه اقامت و ارسال آن
۱۳- ثبت نام ارز دانشجویی و کارهای مربوط به آن
۱۴- گرفتن کارت تخفیف سوپرمارکتهای رم

برنامه کاری:

روز اول
گرفتن کد مالیاتی/افتتاح دفترچه حساب/بلیط ماهانه و سیم کارت

روز دوم
گرفتن نامه بورس از سفارت/قانونی کردن نامه

روز سوم
ثبت نام پرتال های Infostud و گرفتن شماره دانشجویی
ثبت نام بورس و مراجعه برای انجام مراحل بورس

روز چهارم
گرفتن کارت منسا/اقدام برای گرفتن کارت دانشجویی
تکمیل فرم اجازه اقامت و ارسال آن

روز پنجم
گرفتن کارت تخفیف سوپرمارکت ها/ثبت نام سایت ارز دانشجویی نشا

کارهایی که بعد از قبولی در آزمون امتحان ورودی رشته تون انجام میگیره:

۱- پرونده دانشجویی در سفارت
۲- هفته اول اکتبر: گرفتن نامه اشتغال به تحصیل و ارائه اون به سفارت برای انجام پروسه ارز دانشجویی