صفحه را انتخاب نمایید

اینا اصطلاحات نتایج بورس هستن اول Idoneo میشید اگه همه مدارکتون اوکی باشه بعد وقتی برنده بشید Vincitore میشید و باید صبر کنین تا بورستون رو واریز کنن و اگه همچنان Idoneo باقی بمونین تو سری بعد ذخیره ها دوباره اسامی میدن یا Vincitore میشین و یا اینبار Escluso که یعنی احتمالا مشکلی در مدارکتون بوده!

– vincitore;
– idoneo (non vincitore)
– escluso