صفحه را انتخاب نمایید

قابل توجه متقاضیان شرکت در امتحان آزاد

ESTERNI

I Candidati DEVONO

متقاضیان باید :

Scrivere con una penna nera.

فقط از خودکار مشکی استفاده کنند.

Scrivere le risposte negli appositi fogli delle risposte.

جواب ها را در پاسخنامه ها بنویسند.

Firmare i fogli.

و تمامی برگه ها را امضا کنند.

I Candidati NON POSSONO:

 متقاضیان نمی توانند :

Scrivere con la matita o con penne di colore chiaro.

با مداد و یا خودکاری به غیر از رنگ مشکی بنویسند.

Usare dizionari o altri testi-supporti tecnologici di qualunque genere.

از دیکشنری وجزوه و وسایل کمکی (تبلت – موبایل …) استفاده کنند.

Passare all’abilita’ successiva prima dell’orario previsto.

قبل از تمام کردن یک مهارت (شنیداری – درک مطلب …)  در زمان تعیین شده آن مهارت بعد را شروع کنند.

Chiedere spiegazioni sui  contenuti delle prove.

در جلسه امتحان سوالی بپرسند

Riascoltare la registrazione delle prove di ascolto o chiedere di mettere in pausa il lettore CD.

درخواست پخش مجدد بخش شنیداری و یا متوقف کردن آن را در طول امتحان بدهند.

COMPORTAMENTO IN CASO DI ERRORI NELLA COMPILAZIONE DEL FOGLIO DELLE RISPOSTE:

در صورت بروز هر گونه اشتباه در پاسخنامه چه باید کرد :

Se l’errore riguarda una risposta delle prove a scelta multipla e ricostruzione del testo: CERCHIARE IL PALLINO ERRATO E ANNERIRE IL PALLINO GIUSTO

اگر اشتباه مربوط به بخش  چهار جوابی (شنیداری و یا درک مطلب و ..) باشد باید دور گزینه اشتباه یک دایره کشیده و گزینه درست انتخاب شود.

image001 - راهنمای امتحان سفارت"استرنی"

Se l’errore riguarda una risposta nei cloze o nei completamenti: CANCELLARE LA RISPOSTA ERRATA CON UNA RIGA E SCRIVERE ACCANTO LA RISPOSTA CORRETTA

اگر اشتباه مربوط به بخش نوشتاری باشد باید روی پاسخ اشتباه خط کشیده (مانند نمونه ) و با فاصله یک خانه پاسخ درست را بنویسید.

image002 - راهنمای امتحان سفارت"استرنی"

Annerisci la casella che corrisponde alla risposta giusta.

Segui l’esempio sotto:

گزینه درست را باید طبق مثال پر کنید . دایره را سیاه کنید .

Annersica casella così: à •

NON COSì:à   image003 - راهنمای امتحان سفارت"استرنی"

Scrivi in Stampatello : Le Lettere non devono toccare i bordi delle caselle.

با حروف لاتین بنویسید و حروف نباید با دیواره ها برخورد کنند.

Comincia a scrivere dalla prima casella.

از اولین خانه خالی شروع به نوشتن حروف کنید.

Lascia uno spazio tra le parole se la risposta contiene piu’ di una parola.

حتما اگر پاسخ بیشتراز یک کلمه است بین کلمه اول و دوم یک خانه فاصله بگذارید.

Devi scrivere l’apostrofo in una casella.

و آپاستروف نیز باید در یک خانه به صورت جداگانه نوشته شود.

راهنمای آزمون استرنی! حتما دانلود نمایید!

PRODUZIONE_ORALE_A2_GIUGNO_2012

PRODUZIONESCRITTA2A2

PRODUZIONESCRITTA1A2

A2_MODULO_ADULTI_FOGLIO_DELLE_RISPOSTE

QUADERNO_A2

تخفیف 20%
پوچ
دانلود رایگان پکیج اسپرسو
ایشالا دفعه بعدی!
کد تخفیف 40%
دانلود رایگان کتاب
پوچ
تخفیف 5%
شانست رو برای برنده شدن یه جایزه امتحان کن!
آدرس ایمیلت رو وارد کن و گردونه رو بچرخون!شانست رو برای برنده شدن جوایز ما امتحان کن!
در صورت برنده شدن کوپن تخفیف با شناسه تلگرام ما ipcitaliano@ تماس بگیر و روی کل دوره نوو اسپرسو تخفیف بگیر!!! از این جذاب تر؟!!