صفحه را انتخاب نمایید

ثبت نام بورسیه

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام بورسیه

 

فیش حقوقی :

یکی از مدارک خواسته شده فیش حقوقی میباشد که باید کسی که ادعای سرپرستی میکند فیش حقوقی را تهیه کند.

✅ کسانی که در سازمان های دولتی یا شرکت های خصوصی کار میکنند ، به قسمت مربوطه رفته و خواستار فیش حقوقی میشوند.

✅ کسانی که شغل آزاد دارند باید به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه کرده و فیش حقوقی را تهیه فرمایند.

نکته:

 

فیش حقوقی که تهیه میشود باید مربوط به یکسال قبل باشد بر فرض مثال کسانی که میخواهند برای سال ۲۰۱۶ اقدام کنند باید فیش حقوقی یکی از ماه های سال ۲۰۱۵ را تهیه فرمایند.

 

اجاره نامه:

کسانی که میخواهند اجاره نامه تهیه کنند با مالک به محضر تشریف برده و اجاره ای دال بر اجاره نشینی تهیه میکنند همچنین اجاره نامه هم بهتر است مربوط به سال قبل و به اعتبار ۲ تا ۳ سال باشد.

کسانی که اجاره نشین نیستند و متراژ خانه بالایی ندارند میتوانند سند خانه خور را هم ترجمه کرده و به جای اجاره نامه ارائه بدهند، سازمان بورس مدرکی از شما میخواهد که وضعیت اسکانتان معلوم باشد که این میتواند اجاره نامه یا سند خانه.

 

اقرار نامه:

اقرار نامه یک نوشته ای است که سرپرست خانواده با مراجعه به محضر اقرار میکند که اینجانب فلان کس با این مشخصات دارای این تعداد فرزند و همسر بوده که هر کدام از فرزندانم دانشجو یا مشغول فلان کار بوده و همسرم خانه دار یا شاغل میباشد که سرپرستی و کلیه هزینه های اعضای خانواده بر عهده این جانب میباشد.

 

شناسنامه سرپرست خانوار:

بعد از اینکه همه اینها رو تهیه کردین برای فیش حقوقی و اجاره نامه نیاز به گواهی یورویی دارین که باید فیش حقوقی و اجاره نامه را به  “بانک مرکزی ” به آدرس تهران-بلوار میرداماد-بانک مرکزی مراجعه کرده و گواهی یورویی مربوط به هر کدام را بگیرید.

 

شما باید یک نکته را در نظر بگیرید بعضی از استانها نیاز به گواهی یورویی ندارند و خود سازمان بورس کانورتور ریال به یورو را دارند پس برای اونهایی که نیاز ندارند تهیه این مورد نیاز نیست.

 

⚠&#۶۵۰۳۹; بانک مرکزی از مرداد سال ۹۴ گواهی یورویی رو تنها قیمت یورو در سالی که میخواهید را میزند و دیگر فیش حقوقی و اجاره نامه رو معادل سازی نمیکند.

 

◽&#۶۵۰۳۹;بعد از آماده کردن کلیه مدارکی که بالا گفته شد همه مدارک را به دارالترجمه فرستاده و ترجمه ایتالیایی با مهر دادگستری و وزارت خارجه میشوند.

◽&#۶۵۰۳۹;بعد از اینکه ترجمه ها آماده شد برای تائید مدارک به سفارت مراجعه کرده و به تائید مدارک اقدام میکنید .سفارت در قبال تائید مدارک برای هر صفحه مبلغی را به یورو از شما میگیرد که بهتر است حتما یورو همراهتان باشد.

 

نکته: بعضی دانشگاه ها نیازی به تائیدیه سفارت ندارند.

 

تشکل ایران – ایتالیا

telegram.me/linguaitaliana