انتخاب صفحه

سایر دانشجویان خارجی (ایرانی) قبل از آزمون ورودی دانشگاه یا ثبت نام در دانشگاه، باید در آزمون زبان ایتالیایی که به منظور تعیین سطح میزان آشنایی با زبان از طرف دانشگاه برگزار می شود، شرکت کنند، به جز موارد زیر:

⬅️ دانشجویانی که دوره آن ها کاملا به زبان انگلیسی برگزار می شود.

⬅️ دانشجویانی که دارای مدرک معتبر زبان سطح B2 می باشند. (CILS و …)

⬅️ برخی از دانشگاه ها در رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته (بنا به صلاح دید خود) میتواند از گرفتن آزمون صرف نظر کنند.

✳️ زمان و مکان آزمون:

به بندو رشته دانشگاهی خود مراجعه نمایید.

✳️ مدارک لازم:

پاسپورت، ویزا یا اجازه اقامت موقت

⁉️ شرایط آزمون:

با توجه به دانشگاه مورد نظر آزمون می تواند به صورت شفاهی (مصاحبه)، تئوری و یا هر دو باشد. همچنین سطح آزمون نیز باتوجه به دانشگاه ها متغیر است، ولی در کل می توان گفت آزمون در سطح A2 می باشد.

?? Channel: @linguaitaliana

⁉️ سوالات آزمون:

معمولا در بخش شفاهی (مصاحبه) سوالات عمومی به همراه تعدادی سوال در زمینه رشته خودتان پرسیده می شود و در آزمون تئوری نیز سوالاتی مربوط به میزان سنجش سطح زبان و گرامر آورده می شود.

‼️ توجه خیلی مهم:

لازم است در نظر داشته باشید که در صورت قبول نشدن در آزمون زبان شما اجازه ثبت نام و انتخاب رشته، نه در دانشگاه خودتان و نه در هیچ یک از دانشگاه های ایتالیا را ندارید و باید به کشور بازگردید.

 

⬅️ وب سایت دانشگاه میلان:

Coloro che non superano la prova di conoscenza della lingua italiana non potranno essere ammessi a nessun corso presso questa né altre Università italiane. L’idoneità alla prova di lingua è requisito essenziale per l’iscrizione: chi non supera la prova non potrà iscriversi all’Università per l’anno accademico in corso e dovrà rientrare nel Paese di provenienza.

 

⬅️ وب سایت دانشگاه بلونیا:

Gli studenti che avranno superato la prova di lingua italiana potranno partecipare alle prove o verifiche dei requisiti di accesso previste dal corso di studio di interesse o, in assenza di tali prove, potranno immatricolarsi.

 

⬅️ وب سایت دانشگاه پادوا:

Il mancato superamento della prova impedisce l’iscrizione a qualsiasi corso di studio presso qualsiasi Università italiana.

 

⬅️ وب سایت رسمی MIUR (وزارت آموزش پرورش، دانشگاه و تحقیقات، مرجع و منبع تمامی دانشگاه‌های ایتالیا)

Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali – quando previste – chi non abbia superato la prova di lingua italiana.

#آزمون_زبان

 ?? تشکل ایران – ایتالیا

 telegram.me/linguaitaliana